COACHING van MUZIKANTEN

(blues / jazz / pop / rock)

LIEFDE voor de muziek, die wil je uitdrukken, daar wil je anderen in laten delen als je speelt. Dan ben je blij, gelukkig. Dáár leef je voor! Maar je ervaart ook dat er iets in de weg staat.


  • heb je als muzikant het gevoel dat er (veel) meer in je zit dan eruit komt als je speelt of optreedt? Heb je misschien podiumangst?

  • lukt het je niet om medemuzikanten te vinden die echt bij je passen?

  • vind je het moeilijk om een bij jouw kwaliteiten passende loopbaan in de muziek op te bouwen? Of om financieel zelfstandig te worden?

  • ben je van mening, dat er veel meer uit je band te halen valt, maar heb je nauwelijks een idee hoe dat te realiseren?

  • hoe houd je een band bij elkaar, terwijl er bandleden inzitten die vaker niet op afspraken verschijnen, "teveel" drinken, een groot ego hebben of onvoldoende hun "huiswerk" doen?

Kortom: waar schuilt jouw kracht & eigenheid als muzikant en hoe kun je die aanwenden om jouw muzikaliteit op een hoger of ander peil te brengen?

Bij de coaching richt ik me vooral op de persoonlijke kant van hoe je met muziek bezig bent. Ik ben van mening dat bepaalde aspecten, vaker onbewust, een belangrijke rol spelen in je ontwikkeling als muzikant. Je kunt jaren met je muzikale en technische ontwikkeling bezig zijn en daarin ook groeien, terwijl je toch het gevoel blijft houden dat je maar ten dele uit de verf komt. En dat kan op den duur heel frustrerend zijn, het beeld van de "gekwelde kunstenaar" is maar al te bekend. Hetgeen er toe kan leiden dat je de buitenwereld (de muziek-wereld/-industrie, andere muzikanten) of jezelf (ik heb niet genoeg talent, ben niet zakelijk, ben te perfectionistisch) de schuld geeft.

Het is in de muziek veel minder gewoon om naar de persoonlijke, zo je wilt "karakter" kant te kijken. Daarnaast kan dat nogal confronterend zijn, maar het kan daardoor ook tot belangrijke inzichten leiden, en zelfs tot grote opluchting, omdat je al die tijd naar het "verkeerde" keek. Podiumangst bijv. is niet de angst om fouten te maken; ik kom daar verderop in een voorbeeld op terug. Als je leert zien waar het werkelijk om gaat, krijg je iets te pakken wat je tot dan toe altijd stuurde (en "stoorde"), zonder dat je daar grip op had.

In de coachingsgesprekken gaan we samen op zoek naar wat jou als muzikant nou eigenlijk "dwars" zit, wat je belemmert, tegenhoudt. Mijn bedoeling is jou te leren inzien wat de oorzaak daarvan is. En dat het in wezen niet zoveel van doen heeft met (een gebrek aan) techniek, muzikaliteit, talent of zakelijk inzicht. In het eerste gesprek, de intake, maken we uitgebreid kennis met elkaar en wil ik vooral van je horen wat je tot nog toe gedaan hebt en wat je ervaring is als muzikant, wat je voor jouw gevoel goed gedaan hebt, maar ook waarin je teleurgesteld bent of wat je gefrustreerd heeft. In de volgende gesprekken gaan we op zoek naar wat jou nog steeds belemmert, en waardoor dat zo gegaan is. Erg belangrijk is dat je zelf verantwoordelijkheid gaat nemen, je "zwakke" punten onder ogen ziet, daar helderheid in krijgt, zodat je er op een nieuwe en bevredigender manier naar gaat kijken én ermee omgaat. Want alleen "weten" - en niets doen of een beetje - helpt je niet verder. Je zult het heft in eigen handen moeten nemen. Het is mijn bedoeling je daar op alle mogelijke manieren bij te helpen. Liefdevol, met al mijn aandacht, humor, maar ook confronterend als dat nodig is.

Een voorbeeld: podiumangst; je durft geen fouten te maken, speelt gecontroleerd, verkrampt, er is een vaag, onprettig gevoel als je op het podium staat, je voelt je er niet thuis, bent bang dat het publiek je spel afkeurt. En doordat je dat vaker ervaart, ontstaat er meer en meer een beeld van jezelf als "een muzikant met podiumangst", die waarschijnlijk nooit een bevredigende/succesvolle loopbaan kan opbouwen, het wordt zelfs een excuus. Misschien besluit je wel om minder op te treden en "dan maar" docent te worden. Pas als jij je gaat realiseren, dat jij degene bent die je spel en mogelijkheden afwijst, kan er iets veranderen. Het zit hoofdzakelijk in jou. Eigenlijk ben je bang om jezelf te laten gaan als je speelt, waar je ook bent.

Mocht het bovenstaande je aanspreken, neem dan contact met mij op.